COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Znanstvena dela raziskovalcev,

objavljena v najuglednejših publikacijah v obdobju 2017/2018

in katalogizirana v sistemu COBISS.SI v tednu od 11. 6. 2018 - 17. 6. 2018ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RUSU, Delia, FORTUNA, Blaž, MLADENIĆ, Dunja. Measuring concept similarity in ontologies using weighted concept paths. Applied ontology, ISSN 1570-5838, 2018, vol. 9, no 1, str. 65-95, doi: 10.3233/AO-140132. [COBISS.SI-ID 31467815], [JCR, SNIP, WoS do 13. 6. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), Scopus; tipologija ni verificirana

2. PABST-DÖRRER, Sabine. Spätbronzezeitliche Violinbogenfibeln zwischen Donau, mittlerer Adria und Ägäis = Poznobronastodobne fibule v obliki violinskega loka med Donavo, srednjim Jadranom in egejskim prostorom. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2018, 69, str. 135-178, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 43143725], [SNIP]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d); tipologija ni verificirana

3. VITELLI CASELLA, Mattia. La battaglia del Canale di Maltempo/Tihi kanal (49 a.C.) nel golfo del Quarnaro/Kvarner : note topografiche = Bitka v Tihem kanalu v Kvarnerskem zalivu leta 49 pr. n. št. : nekaj topografskih opažanj. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2018, 69, str. 335-349, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 43143981], [SNIP]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d); tipologija ni verificirana

4. GLEIRSCHER, Paul, ALLESCH, K. (fotograf). Vogeldarstellungen auf karolingischen Flechtwerksteinen in Karantanien = Upodobitve ptic na karolinškodobnih kamnih s pleteninastim okrasom v Karantaniji. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2018, 69, str. 437-460, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 43144237], [SNIP]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d); tipologija ni verificirana

5. STANOJEVIĆ, Miroslav. Slovenia : neo-corporatism under the neo-liberal turn. Employee relations, ISSN 0142-5455, 2018, vol. 40, no. 4, str. 709-724, doi: 10.1108/ER-01-2017-0008. [COBISS.SI-ID 35648605], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (d); tipologijo je verificiral OSICD

6. CANEPA, Marco, FONSECA, Candida, CHIONCEL, Ovidiu, LAROCHE, Cécile, CRESPO-LEIRO, Maria G., COATS, Andrew J., MEBAZAA, Alexandre, PIEPOLI, Massimo Francesco, TAVAZZI, Luigi, MAGGIONI, Aldo P., STRAŠEK, Milena (sodelavec pri raziskavi), SAVNIK-ISKRA, Mojca (sodelavec pri raziskavi), RAVNIKAR, Tinkara (sodelavec pri raziskavi), ČERNIČ ŠULIGOJ, Nataša (sodelavec pri raziskavi), KOMEL, Jana (sodelavec pri raziskavi), FRAS, Zlatko (sodelavec pri raziskavi), JUG, Borut (sodelavec pri raziskavi), GLAVIČ, Tanja (sodelavec pri raziskavi), LOŠIĆ, Renata (sodelavec pri raziskavi), BOMBEK, Marko (sodelavec pri raziskavi), KRAJNC, Igor (sodelavec pri raziskavi), KRUNIČ, Barbara (sodelavec pri raziskavi), HORVAT, S. (sodelavec pri raziskavi), KOVAČ, Damjan (sodelavec pri raziskavi), RAJTMAN, Darko (sodelavec pri raziskavi), CENČIČ, Vid (sodelavec pri raziskavi), LETONJA, Mitja (sodelavec pri raziskavi), WINKLER, Robert (sodelavec pri raziskavi), VALENTINČIČ, Matej (sodelavec pri raziskavi), MELIHEN BARTOLIČ, Cvetka (sodelavec pri raziskavi), BARTOLIĆ, Andrej (sodelavec pri raziskavi), PUŠNIK, Maja (sodelavec pri raziskavi), KLADNIK, Majda (sodelavec pri raziskavi), SLEMENIK-PUŠNIK, Cirila (sodelavec pri raziskavi), MAROLT, Apolon (sodelavec pri raziskavi), KLEN, Jasna (sodelavec pri raziskavi), DRNOVŠEK, Borut (sodelavec pri raziskavi), LESKOVAR, Boštjan (sodelavec pri raziskavi), et al. Performance of prognostic risk scores in chronic heart failure patients enrolled in the European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry. JACC, Heart failure, ISSN 2213-1779, 2018, vol. 6, no. 6, str. 452-462. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213177918301239?via%3Dihub#kwrds0015, doi: 10.1016/j.jchf.2018.02.001. [COBISS.SI-ID 512811576], [JCR, SNIP, WoS do 15. 6. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.04]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus; tipologija ni verificirana

7. PÉTER, László, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, ŠTURM, Sašo. Structure and composition of electrodeposited Fe-Co-Ni Alloys Studied by transmission electron microscopy. Journal of the Electrochemical Society, ISSN 1945-7111. [Online ed.], 2018, vol. 165, no. 9, str. D384-D392, doi: 10.1149/2.0821809jes]. [COBISS.SI-ID 31462951], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus; tipologija ni verificirana

8. STEPANOV, Arthur, MUŠIČ, Manca, STATEVA, Penka. Two (non-) islands in Slovenian : a study in experimental syntax. Linguistics, ISSN 0024-3949, 2018, vol. 56, no. 3, str. 435-476, ilustr., doi: 10.1515/ling-2018-0002. [COBISS.SI-ID 5165819], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d); tipologija ni verificirana

9. PAVASOVIĆ TROŠT, Tamara. Ruptures and continuities in nationhood narratives : reconstructing the nation through history textbooks in Serbia and Croatia. Nations and nationalism, ISSN 1354-5078, [in press] 2018, doi: 10.1111/nana.12433. [COBISS.SI-ID 24547814], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h); tipologija ni verificirana

10. VAJNA, Szabolcs, KLOBAS, Katja, PROSEN, Tomaž, POLKOVNIKOV, Anatoli. Replica resummation of the Baker-Campbell-Hausdorff series. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2018, vol. 120, iss. 20, str. 200607-1-200607-6, ilustr., doi: 10.1103/PhysRevLett.120.200607. [COBISS.SI-ID 3208292], [JCR, SNIP, WoS do 14. 6. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus; tipologija ni verificirana

11. KOS, Pavel, LJUBOTINA, Marko, PROSEN, Tomaž. Many-body quantum chaos: analytic connection to random matrix theory. Physical review. X, ISSN 2160-3308, 2018, vol. 8, iss. 2, str. 021062-1-021062-11, ilustr., doi: 10.1103/PhysRevX.8.021062. [COBISS.SI-ID 3208036], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus; tipologija ni verificirana


1.02 Pregledni znanstveni članek

12. LÉOPOLD, Valentine, GAYAT, Etienne, PIRRACCHIO, Romain, SPINAR, Jindrich, PARENICA, Jiri, TARVASMÄKI, Tuukka, LASSUS, Johan, HARJOLA, Veli-Pekka, CHAMPION, Sébastien, ZANNAD, Faiez, MARKOTA, Andrej, et al. Epinephrine and short-term survival in cardiogenic shock : an individual data meta-analysis of 2583 patients. Intensive care medicine, ISSN 1432-1238. [Online ed.], 2018, vol. , no. , str., ilustr. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00134-018-5222-9, doi: 10.1007/s00134-018-5222-9. [COBISS.SI-ID 6358335], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus; tipologija ni verificirana


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

13. JESENŠEK, Vida (urednik), ENČEVA, Milka (urednik). Wörterbuchstrukturen zwischen Theorie und Praxis, (Lexicographica. Series maior, Vol. 154). Berlin: De Gruyter, 2018. VI, 261 str. ISBN 978-3-11-059630-4. [COBISS.SI-ID 24560102]
kategorija: 2A; tipologija ni verificirana


2.24 Patent

14. VARDJAN, Nina. Mechanism and drug targets for reducing cell edema (neuroprotection) and cytoplasmic excitability in astrocytes in normal and pathological states : US9970924 (B2), 2017-05-15. Alexandria: United States Patent and Trademark Office, 2018. 17 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33801177]
kategorija: 2E; tipologija ni verificiranaKriteriji izbire:
- patent (evropski, ameriški ali japonski), nova sorta;
- objava monografije pri založbi s seznama agencije;
- članek v prvi ali drugi reviji v JCR iz kategorij SCIE;
- članek v reviji, ki ima faktor vpliva v JCR večji od 8;
- članek v reviji, ki ima faktor vpliva v JCR (iz kategorij SCIE) 3 krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij (cca zgornjih 5%). Ne upoštevajo se članki v revijah z IF, manjšim od 3;
- članek v reviji, ki ima faktor vpliva v JCR (iz kategorij SSCI) 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij (približno zgornjih 10%);
- članek v zgornji četrtini revij v SNIP iz kategorij Scopus (h);
- članek v zgornji četrtini revij v SNIP iz kategorij Scopus (d);
Kot Faktor vpliva se v zbirkah SCIE in SSCI uporablja JCR (Journal of Citation Reports), v zbirki Scopus pa SNIP (Source Normalized Impact per Paper). Scopus (d) predstavlja družboslovne kategorije v bazi SNIP, Scopus (h) pa humanistične.