COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Znanstvena dela raziskovalcev,

objavljena v najuglednejših publikacijah v obdobju 2016/2017

in katalogizirana v sistemu COBISS.SI v tednu od 11. 9. 2017 - 17. 9. 2017ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BOBROWSKI, Omer, KAHLE, Matthew, ŠKRABA, Primož. Maximally persistent cycles in random geometric complexes. Annals of applied probability, ISSN 1050-5164, 2017, vol. 27, no. 4, str. 2032-2060, doi: 10.1214/16-AAP1232. [COBISS.SI-ID 30755623], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (d), Scopus; tipologija ni verificirana

2. ARBELO, Elena, BRUGADA, Josep, BLOMSTRÖM- LUNDQVIST, Carina, LAROCHE, Cecile, KAUTZNER, J., POKUSHALOV, E., RAATIKAINEN, Pekka, EFREMIDIS, Michael, HINDRICKS, Gerhard, BARRERA, Alberto, et al., ŠINKOVEC, Matjaž (sodelavec pri raziskavi), PERNAT, Andrej (sodelavec pri raziskavi), et al. Contemporary management of patients undergoing atrial fibrillation ablation : in-hospital and 1-year follow-up findings from the ESC-EHRA atrial fibrillation ablation long-term registry. European heart journal, ISSN 0195-668X, 2017, vol. 38, iss. 17, str. 1303-1316, doi: 10.1093/eurheartj/ehw564. [COBISS.SI-ID 4077484], [JCR, SNIP, WoS do 15. 9. 2017: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.22]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus; tipologija ni verificirana

3. KLEP, Igor, POVH, Janez. Constrained trace-optimization of polynomials in freely noncommuting variables. Journal of global optimization, ISSN 0925-5001, 2016, vol. 64, iss. 2, str. 325-348. http://dx.doi.org/10.1007/s10898-015-0308-1, doi: 10.1007/s10898-015-0308-1. [COBISS.SI-ID 18115417], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus (d), Scopus, MBP; tipologija ni verificirana

4. HUMAR, Matjaž, YUN, Seok Hyun Andy. Intracellular microlasers. Nature photonics, ISSN 1749-4885, 2017, vol. 11, no. 9, str. 572-576, doi: 10.1038/s41551-017-0134-5. [COBISS.SI-ID 30762791], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus; tipologija ni verificirana


1.03 Kratki znanstveni prispevek

5. MIKOŠ, Matjaž, YIN, Yieping, SASSA, Kyoji. The Fourth World Landslide Forum, Ljubljana, 2017. Landslides, ISSN 1612-510X. [Print ed.], [v tisku] 2017, letn. XX, št. X, str. 1-12, ilustr., doi: 10.1007/s10346-017-0889-5. [COBISS.SI-ID 8129377], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus; tipologija ni verificirana


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

6. TROBEC, Roman, TOMAŠIĆ, Ivan, RASHKOVSKA, Aleksandra, DEPOLLI, Matjaž, AVBELJ, Viktor. Body sensors and electrocardiography, (Springer Briefs in applied sciences and technology). Cham: Springer, cop. 2018. XIII, 122 str., ilustr. ISBN 978-3-319-59338-8. ISBN 978-3-319-59340-1. [COBISS.SI-ID 30759719]
kategorija: 2A; tipologija ni verificirana

7. DWYER, Larry (urednik), TOMLJENOVIĆ, Renata (urednik), ČORAK, Sanda (urednik). Evolution of destination planning and strategy : the rise of tourism in Croatia. Cham: Springer, 2017. XVI, 302 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-3-319-42246-6, doi: 10.1007/978-3-319-42246-6. [COBISS.SI-ID 24035046]
kategorija: 2A; tipologija ni verificiranaKriteriji izbire:
- patent (evropski, ameriški ali japonski), nova sorta;
- objava monografije pri založbi s seznama agencije;
- članek v prvi ali drugi reviji v JCR iz kategorij SCIE;
- članek v reviji, ki ima faktor vpliva v JCR večji od 8;
- članek v reviji, ki ima faktor vpliva v JCR (iz kategorij SCIE) 3 krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij (cca zgornjih 5%). Ne upoštevajo se članki v revijah z IF, manjšim od 3;
- članek v reviji, ki ima faktor vpliva v JCR (iz kategorij SSCI) 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij (približno zgornjih 10%);
- članek v zgornji četrtini revij v SNIP iz kategorij Scopus (h);
- članek v zgornji četrtini revij v SNIP iz kategorij Scopus (d);
Kot Faktor vpliva se v zbirkah SCIE in SSCI uporablja JCR (Journal of Citation Reports), v zbirki Scopus pa SNIP (Source Normalized Impact per Paper). Scopus (d) predstavlja družboslovne kategorije v bazi SNIP, Scopus (h) pa humanistične.